MENU
17.03.2020

doplněk k článku Domácí úkoly

Vážení rodiče, 

pro ujasnění uvádím ještě upřesnění některých informací uvedených v minulém sdělení. Služby v pondělí, středu a pátek mají od 9 do 10 učitelé, kteří - pokud budou mít žáci nějaký dotaz nebo problém - budou připraveni jim vysvětlit a odpovídat. Někteří žáci tuto službu využijí, jiní třeba vůbec. (Neznamená to, že by měli rodiče se​dět od 9 do 10 u počítače). Opakuji, jde o službu učitelů vzhledem k žákům. Co se týče úkolů a jejich četnosti. Záleží na Vás a podmínkách, které máte. Většina úkolů je bez návratek, to znamená, že jejich vypracování si žáci upraví dle toho, jaké mají možnosti. Úkoly, které jsou s návratkou, zašlete zpět tak, jak to bude ve Vašich možnostech. 
Ráda bych znovu upozornila, že zasílány jsou opravdu jen věci týkající se základního učiva a to z toho důvodu, že po návratu do školy nebude čas již všechno učivo podrobně probrat. Vím, že situace je nyní složitá, takže i učitelé mají za úkol brát toto vše v úvahu. Shrnu-li to, větší žáci by měli pracovat sami, jak mohou. V případě dotazů a nejasností se mohou obrátit na učitele v již zmiňované dny. U mladších žáků Vás žádáme o spolupráci s tím, že žáci pracují dle svých podmínek​ a možností. Na prvním místě je zdraví, škola a práce je až na tom dalším. 
Děkuji za pochopení a jsem Vám v případě dalších dotazů k dispozici.
J. Houštecká​​

Chystané akce