MENU
13.03.2020

Informace o výuce

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že školy budou uzavřeny delší dobu, bude od příštího týdne probíhat výuka formou "distančního vzdělávání". Jednotliví vyučující budou Vašim prostřednictvím zasílat žákům informace, jaké učivo si mají procvičovat, a to včetně příloh, kterými mohou být například pracovní listy, prezentace a další (někteří zasílají již nyní). K výkladu nové látky budou využívány jak odkazy na youtube, tak i další možnosti. Plnit úkoly lze pouze prostřednictvím počítače - aplikace v mobilním telefonu je jen doplňkem a neposkytuje například vkládání příloh. Veškeré podrobnosti (kde úkoly hledat, jak zasílat zpět atp.) obdržíte v pondělí odpoledne​. V současné době ještě některá nakladatelství zpřístupňují své portály pro domácí procvičování, takže do pondělí bude jasno o tom, které z nich škola využije pro "distanční výuku".  Předem upozorňuji, že nežádáme Vás, rodiče, abyste dítě doma vyučovali, ale abyste v současné velmi specifické době, dohlédli více na přípravu svých dětí, na to, zda se pravidelně dívají, jaká zadání dostali od učitelů, a na to, zda se opravdu doma připravují. Po jejich návratu bude látka velmi rychle zopakována a dovysvětlena, ale nebude čas na delší výklady. Je proto nutné se na zadanou látku alespoň podívat a procvičit si ji. Doporučuji, abyste Vašemu dítěti vymezili v rámci dne čas, kdy se bude pravidelně věnovat školní přípravě - zavést si určitá pravidla na přípravu. Rodiče, kteří zapomněli svá hesla do Bakalářů žádám, aby se spojili se školou tel. 326 733 912 (pí. zástupkyně Michalcová) případně na e-mail vedeni @8zsmb.cz a domluvili si předání nového hesla.
Zároveň bych Vám ráda ​poděkovala předem za spolupráci, která přispěje k tomu, aby Vaše dítě lépe zvládlo návrat do školy.
​Jitka Houštecká

Chystané akce