MENU
02.12.2019

Výuka házené na 1. stupni ZŠ

Naše škole se druhým rokem zúčastní školní ligy v miniházené. V loňském roce jsme zařadili do hodin tělesné výchovy základní pravidla a činnosti, jako jsou přihrávky, chytání míče, hod na branku. Již od září k nám do hodin tělesné výchovy dochází pan Radovan Kábrt a pod jeho vedením se zdokonalujeme a připravujeme na první turnaj, který proběhne již v listopadu. Ukázkové hodiny probíhají od prvních tříd a jsou postupně zařazovány do některých tříd prvního stupně.

Mgr. Jana Tyšerová


Chystané akce